Dispensació de medicaments amb cloroquina o hidroxicloroquina. Informació per als pacients

Com segurament deus saber, s’estan utilitzant medicaments amb cloroquina o hidroxicloroquina en determinats casos de pacients amb Covid-19. Això ha fet augmentar la seva demanda i, en conseqüència, ha fet necessari l’establiment d’un control