C/ Casanova, 84-86, Entr. 1ªC - 08011 Barcelona fefac@fefac.cat 93 323 24 22

www.frenaellupus.com
uk essay writing service

Actualització del circuit de dispensació de medicaments amb cloroquina o hidroxicloroquina. Informació per a farmàcies

 • Com ja saps, s’estan utilitzant medicaments amb cloroquina o hidroxicloroquina en determinats casos de pacients amb Covid-19. Això ha fet augmentar la seva demanda i, en conseqüència, ha fet necessari l’establiment d’un control.

No obstant això, les autoritats sanitàries han establert mecanismes per garantir que des de les oficines de farmàcia puguem seguir dispensant aquests medicaments als pacients crònics que els prenen per altres patologies.

El procediment inicial s’ha actualitzat: s’atura el circuit de control de codis de prescripció que s’havia de proporcionar al distribuïdor, en format excel, per a l’autorització de l’alliberament dels envasos d’aquests medicaments.

Així, actualment, les condicions de dispensació són les següents:

Tractaments a càrrec del CatSalut:

 • Només es poden dispensar aquests medicaments als pacients amb un pla de medicació (RE) vigent o caducat (recepta paper virtual) que inclogui aquests fàrmacs com a tractaments de llarga durada.
 • No es poden dispensar medicaments a través de recepta en paper.
 • La dispensació serà només del nombre d’envasos per un mes de tractament.
 • Les prescripcions iniciades durant el mes de març 2020, solament es podran dispensar les receptes lligades a prescripcions amb durada igual o superior a 60 dies o que tinguin el diagnòstic informat i aquest correspongui a una indicació crònica autoritzada i relacionades, segons fitxa tècnica.

Tractaments amb receptes electròniques d’altres Comunitats Autònomes:

 • Donada la implementació de mesures similars, es recomana verificar les dates d’inici i fi de tractament, que permeten identificar que es tracta d’una prescripció crònica i es permet la dispensació d’un nombre d’envasos que cobreixi les necessitats per a un mes de tractament.

Tractament a càrrec duna mutualitat o amb recepta privada:

 • Per poder dispensar el medicament, el pacient ha d’aportar a la farmàcia la recepta mèdica degudament complimentada i un informe mèdic amb :
 • Les dades del pacient
  • Les dades del metge prescriptor
  • El diagnòstic crònic que justifiqui la prescripció de la hidroxicloroquina o cloroquina,
  • La dosi i la pauta i
  • La data de realització de l’informe.
 • El mateix dia que es faci la dispensació, s’ha d’enviar el següent model de declaració responsable http://bit.ly/declaraciodisp al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris per correu electrònic: controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant a l’assumpte: Dispensació medicaments amb cloroquina i hidroxicloroquina.
 • Cal conservar la recepta i l’informe mèdic per acreditar cada dispensació.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

7 + 13 =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

C/ Casanova, 84-86, Entr. 1ªC - 08011 Barcelona fefac@fefac.cat 93 323 24 22